About

About

Hello! My name is Rolf Kokkonen and have created the following websites www.bakgrunder.se, www.naturewallpaper.se and www.bakgrunder.com as you are on now. I usually take the help of expert helpers in view issues. Among other things, the pictures that I post on the Website and who is up for sale.

Born in the golden years 1965 and married to Gunilla that I have kids Matias, Marina, Martin and Malin.
I work at Luvata in Söderköping since 1989.
My major hobbies are computer / internet and photography, and with those interests grew Rolf Kokko’s gallery up (my first website created in 1998). Rolf Kokko’s photo gallery is thus the precursor to the Swedish nature wallpapers and Swedish Nature Wallpaper.

My ambitions are websites will grow so that everyone will find their share of the desktop wallpaper that suits you, but above all it should be free to download a desktop wallpaper.
After several remarks about me to sell pictures, so I start the sale of natural images in summer 2003. And that year I also had my first photo exhibition that was in the Pot.And there is a way for me to raise money for the rent for hosting and domain fees, the idea is for it to go plus or minus zero.

My other interests are fishing, picking mushrooms and go into the woods for long walks.
The large bright passion now is to take stock of butterflies and dragonflies, and it takes most of my free time during the summer months.

I participate in some projects related to butterflies and dragonflies.

Project Dragonflies in West Yorkshire is an inventory project conducted by the Entomological Society West Yorkshire (EFO), which is based on over five years (2008-2012) mapping trollsländefaunan in West Yorkshire. The actual inventory is voluntary. In this project, I selected a 10 x 10 km squares to survey. As many as possible of seven different aquatic environments are identified in each inventory box and is visited at least three occasions (first, high and late summer). The project focuses on the census of adult dragonflies.

The second project is the NILS (National Inventory of Landscapes in Sweden), or as we say expanded NILS project. Then there is the possibility to merge the material from the national inventory of regional data. The inventory consists of straight transects in a meadow and pasture area, and loop through surrounding potentially butterfly-rich land. We should also like plant height and flower abundance (Nektar) and we get a new venue each year to be inventoried.

Contact: 073-978 59 10 webmaster (at) bakgrunder.com

Om mig

Hej! Jag heter Rolf Kokkonen och har skapat följande hemsidor  www.bakgrunder.se, www.naturewallpaper.se och www.bakgrunder.com som ni är inne på nu.  Jag brukar tar hjälp av sakkunniga medhjälpare i visa frågor. Bland annat om bilder som jag lägger ut på webbsajten och som är ute till försäljning.

Är född det gyllene året 1965 och gift med Gunilla som jag har barnen Matias, Marina, Martin och Malin.
Jag jobbar på Luvata i Söderköping sedan 1989.
Mina stora fritids intressen är data/internet och fotografering, och med dom intressena växte Rolf Kokkonens Fotogalleri fram (min första hemsida skapat 1998). Rolf Kokkonens fotogalleri är alltså föregångaren till Svenska NaturBakgrunder och Swedish Nature Wallpaper.

Mina ambitioner är hemsidorna ska växa så att alla ska hitta sin dela av skrivbordsunderlägg som passar just dig, men framför allt ska det vara gratis att ladda ner ett skrivbordsunderlägg.
Efter flera påpekande om att jag ska sälja bilder, så startar jag försäljning av naturbilder sommaren 2003. Och det året hade jag även min första bildutställning som var i Gryt. Och det är ett sätt för mig att få in pengar till hyran för webbhotellet och domänavgifterna, tanken är att det ska gå plus minus noll.

Mina övriga intressen är fiska, plocka svamp och gå ut i skogen på långa promenader.
Den stora passionen ljust nu är att inventera fjärilar och trollsländor och det tar större delen av min fritid under sommar halvåret.

Jag deltar i några projekt som berör fjärilar och trollsländor.

Projekt Trollsländor i Östergötland är ett inventeringsprojekt som drivs av Entomologiska Föreningen Östergötland (EFÖ) och som går ut på att under en femårsperiod (2008-2012) kartlägga trollsländefaunan i Östergötland. Själva inventeringen sker ideellt. I projektet har jag valt ut en 10 x 10 km-rutor att inventera. Så många som möjligt av sju olika vattenmiljöer identifieras i varje inventeringsruta och besöks vid minst tre tillfällen (för-, hög- och sensommar). Projektet fokuserar på inventering av vuxna trollsländor.

Det andra projektet är i NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige), eller som vi säger utökat NILS projekt. Då finns möjlighet att slå samman material från den nationella inventeringen med regionala data. Inventeringen består av raka transekter inom ett ängs- och betesmarksområde samt en slinga genom omgivande potentiellt fjärilsrika marker. Vi ska även uppskatta växthöjd och blomrikedom (Nektar) samt att vi får en ny lokal varje år som ska inventeras.

Kontakta mig: 073-978 59 10 webmaster(snabelA)bakgrunder.com