Amazing Nature Wallpaper

Dragonflies – Trollsländor

Trollsländor är stora rovdjur som ingår i familjen insekter. Bakvingarna är vanligtvis kortare och bredare än främre vingar. De är vanligtvis stora, starkt flygande insekter som ofta kan hittas flyger långt borta från vatten. Sländor är världens snabbaste insekter och även om uppskattningarna av deras hastighet varierar mycket, säger de mest trovärdiga forskarna att de kan nå hastigheter mellan 30 och 60 km / h.

Dragonflies are large predator insects. Hind wings are usually shorter and broader than forewings. They are usually large, strongly flying insects that can often be found flying well away from water. Dragonflies are the world’s fastest insects and, although estimates of their speed vary wildly, most credible authorities say they are capable of reaching speeds of between 30 and 60 km/h.

Exit mobile version