Satyrium ilicis – Amazing Nature Wallpaper

Januaribilder

Ännu ett år har gott, och vi hälsar året 2022 välkommen.
Första bakgrundsbilden är på en Långhornsbi. Andra bilden är på en Svävflugedagsvärmare som äter på en tjärblomster. Och till sist några krattsnabbvingar som sitter och äter på en prästkrage.

Långhornsbi Eucera longicornisSvävflugedagsvärmare Hemaris tityusKrattsnabbvinge Satyrium ilicis

Brown butterflies

Brown Butterflies

Free high quality wallpapers of Brown Butterflies. I love to shoot the beauty of Swedish nature and bring it to life on my web site. So full of color and of many shapes and sizes. Quite a challenge to shoot.

Gratis högkvalitativa bakgrundsbilder av fjärilar. Jag älskar att fotografera skönheten i den svensk natur och ge den liv på min webbplats. Så fulla av färger och med många former och storlekar. En ganska stor utmaning att fotografera dem.

Skogsgräsfjäril Erebia ligeaAsknätfjäril Euphydryas maturnaSotnätfjäril Melitaea diaminaAsknätfjäril Euphydryas maturnaSkogsvisslare Erynnis tagesSmultronvisslare Pyrgus malvaeMindre tåtelsmygare Thymelicus lineolaKvickgräsfjäril Pararge aegeriaSvävflugedagsvärmare Hemaris tityusKrattsnabbvinge Satyrium ilicis