Trollslända – Amazing Nature Wallpaper

Sommarmånaden Juli

Äntligen är Juli månad här och med det så har min semester börjat. Månadsbilder denna gång blir på våra vackra trollsländor som vi har i vårt land och det blir bara på hanar denna gång.
Första skrivbordsbilden är på en Guldtrollslända. Den andra vackra hanen är på en Kungstrollslända. Och till sist en ståtlig Stenflodtrollslända.

Guldtrollslända hane Cordulia aeneaKungstrollslända hane Cordulegaster boltoniiStenflodtrollslända hane Onychogomphus forcipatus

Desktop images for February

Nu har vi kommit fram till Februari månad och jag fortsätter att lägga ut vackra naturbilder. Första bilden är på en Blågrön mosaikslända som hänger ifrån en gren. Andra bilden är på en Asknätfjäril som spannar ut över sina domäner. Och den sista bilden är på en röd liten vacker Halsvivel. Sitt namn har den fått av sin långa hals och det kan vi se på bilden, att den är väldigt lång.

Klicka på bilderna för en högupplöst bild, i storleken 1200 x 1600 pixlar.

Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea Asknätfjäril Euphydryas maturna Halsvivel Apoderus coryli

Dragonflies – Trollsländor

Trollsländor är stora rovdjur som ingår i familjen insekter. Bakvingarna är vanligtvis kortare och bredare än främre vingar. De är vanligtvis stora, starkt flygande insekter som ofta kan hittas flyger långt borta från vatten. Sländor är världens snabbaste insekter och även om uppskattningarna av deras hastighet varierar mycket, säger de mest trovärdiga forskarna att de kan nå hastigheter mellan 30 och 60 km / h.

Dragonflies are large predator insects. Hind wings are usually shorter and broader than forewings. They are usually large, strongly flying insects that can often be found flying well away from water. Dragonflies are the world’s fastest insects and, although estimates of their speed vary wildly, most credible authorities say they are capable of reaching speeds of between 30 and 60 km/h.

Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimusMånflickslända Coenagrion lunulatumVinterflickslända Sympecma fuscaTegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatumGulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolumGulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolumPudrad smaragdflickslända Lestes sponsaNordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicundaBlodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineumSvart ängstrollslända Sympetrum danaeTegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatumBlågrön mosaikslända Aeshna cyaneaMindre smaragdflickslända Lestes virensPudrad smaragdflickslända Lestes sponsaBlågrön mosaikslända Aeshna cyaneaGulfläckad glanstrollslända Somatochlora flavomaculataFyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculataGulfläckad Ängstrollslända hane Sympetrum flaveolumGulfläckad Ängstrollslända hona Sympetrum flaveolumSvart ängstrollslända Sympetrum danaeGuldtrollslända hane Cordulia aeneaKungstrollslända hane Cordulegaster boltoniiStenflodtrollslända hane Onychogomphus forcipatusMyrtrollslända Leucorrhinia dubia haneSandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus haneBlå kejsartrollslända Anax imperator hane